มอบเงิน รพ.เด็ก จากกิจกรรม Sing for Help 2013

500,000.-สำหรับทุนจัดหาเครื่องมือแพทย์และจัดสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

Sing for help 2013: Sing for HUG

พันธมิตรกิจกรรมการกุศลเพื่อเด็กๆ

ครูโรจน์ มอบเสื้อให้น้องๆ

พินต้า ก็มาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมฯ

พาน้องๆร่วมกิจกรรม เสริมสร้างกำลังใจ

หลังใครเต็มๆ