ทีมครู The Professional by Kru Rodj

email : krurodjandthepro@gmail.com

ครูโรจน์ (นวมินทร์ 26) โทร. 02-3747815, 081-822-7711
ครูเบิ้ม (นวมินทร์ 26) โทร. 02-3747815, 089-481-8264
ครูนิด (รามคำแหง 150) โทร. 081-988-7908
ครูป่าน (รามคำแหง 150) โทร. 096-294-9263
ครูก้อย (นวมินทร์ 74) โทร. 089-772-0367
ครูก้อง (ลาดปลาเค้า 62) โทร. 02-971-6950, 081-809-7565
ครูเดียร์ (ลาดพร้าว 60) โทร. 062-261-9664
ครูอิ๊งค์ (BTS ศาลาแดง MRT สีลม) โทร. 084-4604465
ครูเอ๋ (จรัญสนิทวงศ์ 35) โทร. 091-876-1685
ครูแอร์ (ราชพฤกษ์ - จรัญสนิทวงศ์ 35 - บรมราชชนนี) โทร. 098-663-9638  
ครูเจ (วังบูรพา) โทร. 086-3243484
ครูอู๋ (ซอยมาเจริญ/ ถ.เพชรเกษม 81) โทร. 085-8349347
ครูฟอยล์ (สุขุมวิท 103, BTS อุดมสุข) โทร. 084-676-3610
ครูไก่ (รัตนาธิเบศร์ 18) โทร. 083-549-5465, 083-692-4939
ครูเอก ณัฐวัตร (ดินแดง) โทร. 092-434-9446
 

 

ส่ง e-mail ถึงทีมงาน