รุ่งโรจน์ ดุลลาพันธ์

ฝึกร้องเพลงโดยเริ่มจากเพลงไทยเดิม และลูกทุ่งในวัยเด็ก ด้วยใจรักในการร้องเพลง เมื่อเข้าศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้สมัครเป็นสมาชิกวง “R.U. Band” ซึ่งเป็นวงดนตรีของมหาวิทยาลัยฯ ในตำแหน่ง นักร้องนำ และในปี 2522 (1979) ร่วมกับเพื่อนๆ ตั้งวงดนตรี ฮอทชิลลี่ (HOT CHILLI)

ร้องเพลงโดยอาศัยพรสวรรค์ ประกอบกับใจรักมาตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี หลังจากนั้นจึงเริ่มคิดที่จะเรียนร้องเพลงอย่างจริงจัง เพื่อพัฒนาความสามารถ ในการใช้เสียงไปสู่หนทางที่ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ โดยผ่านการศึกษา จากผู้เชี่ยวชาญการใช้เสียง อาทิ...

Seth Riggs(Technique) Los Angeles, CA. Bill Vincent (Repertoire and Technique) Toronto, Canada. Adrienne Angel Repertoire and Technique) New York, NY. Evelyn Halus(Repertoire and Technique) Los Angeles, CA. John Fluker (Gospel Style Instructor) Los Angeles, CA. Greg Enriquez (Technique) Las Vegas, NV.

Seth Riggs ผู้เขียนหนังสือ "Singing For The Stars" นอกจากจะเป็นครูฝึกเสียงที่ประสบความสำเร็จ สูงสุดในอเมริกาแล้ว เขายังเป็นครูฝึกเสียงเพียงคนเดียวที่ Michael Jackson, Natalie Cole,Quincy Jones, Stevie Wonder และอีกกว่า 100 นักร้อง รางวัลแกรมมี่ อวอร์ด ยอมรับในเทคนิคการสอนของเขา..

และด้วยความไว้วางใจจาก Seth Riggs ... รุ่งโรจน์ ดุลลาพันธ์ จึงเป็นคนไทยเพียงคนเดียว ที่ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนเทคนิคการใช้เสียง และร้องเพลง หลักสูตร Speech Level Singing Technique ในปี 2539 (1996) หรือกว่า 10 ปีที่ผ่านมา.. ครูโรจน์ ยังคงเดินทางไปศึกษาต่อที่ ประเทศสหรัฐอเมริกา กับ เซท ริกซ์ และครูในเครือข่ายระดับสูง เพื่อพัฒนาตัวเอง และพัฒนาวิธีการสอน สำหรับแก้ไขปัญหาของนักเรียน อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

www.krurodj.com / Email: krurodj@yahoo.com

Mission Statement:

เพื่อเป็นการเผยแพร่วิธีการใช้เสียง และร้องเพลง หลักสูตร Speech Level Singing Technique ที่ได้รับการยอมรับจากนักร้อง, ศิลปิน จากทั่วทุก มุมโลก และด้วยประสบการณ์บนเวที ที่มีมานาน กว่า 20 ปี กอร์ปกับองค์ความรู้เรื่องการใช้เสียงที่ได้ รับลิขสิทธิ์โดยตรงจากปรมาจารย์ เซท ริกซ์ ... ผมพร้อมที่จะถ่ายทอดให้กับผู้ที่รักการร้องเพลง และต้องการพัฒนาเสียงแบบมืออาชีพ เพื่อรองรับ กับทุกสไตล์การร้องที่เลือกด้วยตัวคุณเอง และ ที่สำคัญเพื่อเป็นการป้องกันความชำรุดเสียหาย ของเสียงอันเนื่องจากขาดความเข้าใจ และการ ฝึกฝนอย่างถูกวิธี

ท้ายสุดหวังว่าด้วยหลักสูตรนี้ คงจะเป็นอีกหนึ่ง ทางเลือกเพื่อใช้พัฒนาศาสตร์แขนงการร้องของบ้านเรา สู่ความเป็นมืออาชีพที่ได้รับการยอมรับ ในระดับสากล.

To propagate the world-renown "Speech Level Singing Technique" and with my experiences in the show business for more than 20 years and valuable singing skill acquired from our great teacher Seth Riggs.

I am willing to assist singers who love singing and wish to develop their vocal technique to achieve the professional abilities. More importantly, the Speech Level Singing Technique can help prevent Vocal chord damage and injury caused by wrong practices and the lack of knowledge in proper vocal usage.

Finally, I believe that the Speech Level Singing Technique training course is another alternative to further develop the singing career in Thailand and enable trainees to improve their voice to the internationally recognized level.