ครูโรจน์ นำทีมครูมืออาชีพ และสมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ 
ร่วมมอบเงินจากการจัดคอนเสิร์ตการกุศล Sing for help 2013: Sing for hug
จำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาท) มอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กเพื่อนำไป
สนับสนุนด้านการจัดหาอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ และร่วมก่อสร้าง
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี (ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรคเด็ก) 
ซึ่งในวันมอบเงินเราได้เข้าไปจัดกิจกรรมร้องเพลงสร้างความบันเทิงให้กับเด็กๆ 
ในโรงพยาบาลและทำให้เราได้เห็นรอยยิ้มของเด็กที่กำลังเจ็บปวดทางร่างกาย
ยิ่งทำให้เรามีกำลังใจในการส่งต่อความรักต่อไปอีกด้วย”
แม้ว่าเด็กๆ ที่เข้ามารักตัวสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จะมีความเจ็บป่วย
หรือไม่สมบูรณ์ทางร่างกาย แต่ในเรื่องของความฝัน และความหวังที่จะหายดี
เป็นเหมือนเด็กแข็งแรงปกติทั่วไปยังเต็มเปี่ยมอยู่ในหัวใจของเหล่านักปั้นฝันตัวน้อยๆ เหล่านี้ 
การส่งต่อความรักไม่จำกัดรูปแบบหรือวิธีการ ขอเพียงแค่เริ่มต้นจากหนึ่งเป็นร้อย
จากร้อยเป็นพัน สำหรับความร่วมมือของ “สมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์” 
และ “The Professional by Kru Rodj” ครั้งนี้ เป็นเพียงจุดเริ่มต้น
ของการสร้างสรรค์เรื่องราวดีๆ เท่านั้น และโครงการ Sing for Help 
ยังจะคงเดินหน้าทำหน้าที่ส่งต่อความรัก ความสุขไปยังผู้ที่ขาดในสังคมนี้
ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง สำหรับมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กก็ยังคงเปิดรับการบริจาค
อย่างต่อเนื่อง โดยใครต้องการช่วยเหลือเหล่าเด็กน้อยตาดำๆ ให้มีชีวิตที่ดีแล้วก็
สามารถติดต่อศูนย์จัดหาทุนฯ โทร./แฟกซ์ 02-640-9363 

ครูโรจน์ นำทีมครูมืออาชีพ และสมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์
ร่วมมอบเงินจากการจัดคอนเสิร์ตการกุศล Sing for help 2013: Sing for hug
จำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาท) มอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กเพื่อนำไป
สนับสนุนด้านการจัดหาอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ และร่วมก่อสร้าง
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี (ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรคเด็ก)
ซึ่งในวันมอบเงินเราได้เข้าไปจัดกิจกรรมร้องเพลงสร้างความบันเทิงให้กับเด็กๆ
ในโรงพยาบาลและทำให้เราได้เห็นรอยยิ้มของเด็กที่กำลังเจ็บปวดทางร่างกาย
ยิ่งทำให้เรามีกำลังใจในการส่งต่อความรักต่อไปอีกด้วย”

แม้ว่าเด็กๆ ที่เข้ามารักษาตัว ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จะมีความเจ็บป่วย
หรือไม่สมบูรณ์ทางร่างกาย แต่ในเรื่องของความฝัน และความหวังที่จะหายดี
เป็นเหมือนเด็กแข็งแรงปกติทั่วไปยังเต็มเปี่ยมอยู่ในหัวใจของเหล่านักปั้นฝันตัวน้อยๆ เหล่านี้ 

การส่งต่อความรักไม่จำกัดรูปแบบหรือวิธีการ ขอเพียงแค่เริ่มต้นจากหนึ่งเป็นร้อย
จากร้อยเป็นพัน สำหรับความร่วมมือของ “สมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์”
และ “The Professional by Kru Rodj” ครั้งนี้ เป็นเพียงจุดเริ่มต้น
ของการสร้างสรรค์เรื่องราวดีๆ เท่านั้น และโครงการ Sing for Help
ยังจะคงเดินหน้าทำหน้าที่ส่งต่อความรัก ความสุขไปยังผู้ที่ขาดในสังคมนี้
ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง สำหรับมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กก็ยังคงเปิดรับการบริจาค
อย่างต่อเนื่อง โดยใครต้องการช่วยเหลือเหล่าเด็กน้อยตาดำๆ ให้มีชีวิตที่ดีแล้วก็
สามารถติดต่อศูนย์จัดหาทุนฯ โทร./แฟกซ์ 02-640-9363 

(จากซ้าย)

  1. ด.ญ.ณัฐนิช รัตนเสรีเกียรติ (พินต้า)
  2. นางสาวณัฎฐพร ชีวมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารธุรกิจอาคารสำนักงานฯ ศูนย์การค้าเอราวัณแบงค็อก
  3. นายรุ่งยศ จันทภาษา ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้าเกษร ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์
  4. นายแพทย์สรศักดิ์  โล่ห์จินดารัตน์ รองผู้อำนวยการ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (รพ.เด็ก)  
  5. นางสาวกรกฎ ศรีวิกรม์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาด สมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ 
  6. นายรุ่งโรจน์ ดุลลาพันธ์ ครูผู้สอนศิลปินและผู้ก่อตั้งทีมครู “The Professional by Kru Rodj (ครูโรจน์)
  7. นางสาวอภิญญา เกิดศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้าอัมรินทร์ พลาซ่า 
  8. มิสมาเรีย  คาราเชวา  ผู้อำนวยการฝ่ายการขายและการตลาด โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ