วันนี้แล้วสินะ(หลังจากที่ซ้อมกันมาอย่างเข้มข้น) ที่ลูกศิษย์ครูโรจน์ นำโดย พินต้า และลูกศิษย์จากทีมครูมืออาชีพ
(The Professional by KruRodj) ได้รับเชิญไปร้องประสานเสียงในงาน 
ปันรักบริสุทธิ์ สร้างยิ้มให้น้อง The Purest Love Charity” เพื่อจัดหาเงินบริจาคมอบให้กับ 
มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม (ประเทศไทย) มูลนิธิพระดาบส ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ งานนี้จัดโดย S-Pure ร่วมกับเลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต และโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ 

ควบคุมการสอนและซ้อมโดย ครูป่าน / ครูไก่
ออกแบบท่าเต้น ครูโมโม่
ชุดโดย พี่เอ