ครูเบิ้ม (นิรันดร ดุลลาพันธ์)
The Professional by KruRodj / SLS Certified Teacher Level 2

 •  ในปี 1993 เรียนกันกับ ปรมมาจาร์ย Seth Riggs เจ้าของหลักสูตร SLS
 •  ในปี 1995 เรียนกับ John Henny
 •  ได้รับการแต่งตั้งจากครูโรจน์ให้เป็น หัวหน้าฝ่ายวิชาการหลักสูตร KRVS
 •  ศึกษาเพิ่มเติมกับ Jeffrey Skouson (IMT Level 5)
 •  ศึกษาเพิ่มเติมกับ Spencer Welch (IMT Level 5, Vancouver, Canada)
 •  ศึกษาเพิ่มเติมกับ Greg Enriquez (IMT Level 5)
 •  ปี 2008 สมัครเป็น Pre-Certifies ของ SLS อย่างเป็นทางการ
 •  ศึกษาเพิ่มเติมกับ Jeffrey Skouson (IMT Level 5)
 •  ปี 2009 ได้รับการรับรองให้เป็น Certifies Teacher Level 1
 •  เจ้าของโครงการ Summer Singing 2010 บ้านครูโรจน์ สาขานวมินทร์
 •  หนึ่งในทีมงาน Singing for the Stars, Singing Voice Project, Create Your Voice
 •  Voice Trainer ประจำบ้าน True Academy Fantasia season 10

49/531 ถ.นวมินทร์ 26 คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
02-374-7815 / 089-481-8264