ประวัติครูฟอยล์ ผู้ก่อตั้ง สตูดิโอ Octave28

การศึกษา

 • 2555 - ปัจจุบัน Level 2 Certified Speech Level Singing Teacher
 • 2554 - Grade 8 Vocal with Merit Award Vocal, Trinity College London จัดสอบโดย Rock Music Institute, Bangkok
 • 2551 - 2554 - ศึกษาวิชาประพันธ์เพลงและเรียบเรียงเสียงประสาน –  อาจารย์นบ  ประทีปเสน
             (Director of Undergraduate Studies and RSU Artist Management)
 • 2551 - อบรม Jazz Vocal Workshop by Sherry Roberson
 • 2551 - อบรมวิชาทฤษฎีดนตรี – วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (โครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป)
 • 2550 - ทฤษฎีดนตรี  - Rock Music Institute, Bangkok
 • 2538 - เปียโน Grade 5 in Pianoforte  (classical music) – Trinity College   London         

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2556 - Voice Trainer ของ Academy Fantasia 10
 • 2555 - Voice Trainer ของ สถาบัน GRVS (Grammy KruRodj Vocal Studio) ชั้น 4 บริษัท GMM
 • 2555 - Voice Trainer  G-Junior 2012 ที่ GRVS (Grammy KruRodj Vocal studio)
 • 2555 - ฝึกสอนพนักงาน องค์การสหประชาชาติ (United Nations) ร้องเพลงเนื่องในงาน Staff Day
 • 2555 - หนึ่งในคณะกรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลงประจำปี 2555 ของ บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย (SCG)
 • 2554 - หนึ่งในคณะกรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลงประจำปี 2554 ของ บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย (SCG)
 • 2552 – 2555 Voice Trainer ประจำชมรมร้องเพลงของ บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย (SCG)
 • เปิดสตูดิโอร้องเพลง  Octave28 ที่ สุขุมวิท103 BTS อุดมสุข (BTS UDOMSUK)  Octave28.com
 • 2551 – 2555   Voice Trainer ประจำสถาบันต่างๆ อาทิ Yamaha, KPN, Ilearn

ประวัติการร้องเพลง

 • ปัจจุบัน - นักร้องประจำโบสถ์ราชินีแห่งสันติสุข (Queen Of Peace Church) รอบ 7.30 น. วันอาทิตย์
 • 2555 - นักร้องรับเชิญในอัลบัมที่ 2 ของวง Melodius Deite
 • 2555 - ร้องเพลงในงาน The Pro Show Time
 • 2553 - 2557 ร่วมร้องเพลงในงาน Sing For Help
 • 2552 - ร้องเพลง Near Dawn, Somewhere Somehow และ Never Mind the Hungry Men’s Blues ใน H.M. Blues Karaoke
 • 2551 - ร้องเพลง Never Mind the Hungry Men’s Blues ในอัลบัมอนุรักษ์นิยม เอช. เอ็ม. บลูส์ เฮอร์ริเทจ: รวมบทเพลงพระราชนิพนธ์ ฉบับมาตรฐาน
 • 2543 - ชนะเลิศการประกวดร้องเพลง (ประเภทเพลงสากล) THAMMASAT SINGING CONTEST 2000 (If You Love Me Really Love Me)
 • 2543 - ร้องเพลงร่วมกับ TU Band ในระหว่างงาน  SME และ เป็นนักร้องประจำวงดนตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2538 - รางวัลที่ 3 การประกวด Alliance Francais Singing Contest
 • 2535 - เข้ารอบสุดท้ายการประกวดยุวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 ประเภทเพลงสากล       

More Pictures

หน้าประตูทางเข้า
In front of the studio gate

ครูฟอยล์ลงหนังสือ Image
ฉบับ April 2011
Kru Foil on "Image Magazine"
April 2011

แผนที่ Octave28 4 กิโล
จาก BTS อุดมสุข
Map of Octave28
(4 km from BTS Udomsuk)

Reception

Kru Foil with one of her students